Цөөн үгээр

- Сумын төвийн айл өрхөөр ажиллалаа - Хариуцлагатай жижүүр хийж байна - Удам судраа мэдэж, угийн бичгээ хөтөлцгөөе

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
2020-03-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2020-03-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй