Цөөн үгээр

- ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД АЙЛ ӨРХӨӨР АЖИЛЛАЛАА - Сонгогч танд өгөх зөвлөмж - Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
Өргөдөл 2020-07-01 Цахимаар
Хүлээж авсан
123: 123
2020-06-30 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Өргөдөл 2020-07-01 Цахимаар
Хүлээж авсан
123: 123
2020-06-30 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй