Цөөн үгээр

- Багийн иргэдийн нийтийн хурал - Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам - Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ноогдуулах, түүнд гомдол гаргах журам

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
Бусад 2019-05-23 Цахимаар
Хүлээж авсан
Хүрэлтулга: Сумынхаа нийт ард иргэддээ ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье.
2019-05-11 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бусад 2019-05-23 Цахимаар
Хүлээж авсан
Хүрэлтулга: Сумынхаа нийт ард иргэддээ ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье.
2019-05-11 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй