Цөөн үгээр

- Сургалт зохион байгууллаа - Дэлхийн зөн Олон Улсын байгууллагаас - Ахмад настны өдрийн үйлчилгээ зохион байгуулагдлаа.

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
2018-11-09 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2018-11-09 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй