Цөөн үгээр

- Цэрэг татлага - Ахмадын амралт - Ажлын цагийн хуваарь зохицуулалт хийх

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
2019-09-14 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2019-09-14 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй