Цөөн үгээр

- Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх - Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх - Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
2021-01-17 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт 2021-01-07 Цахимаар
Шийдвэрлэсэн
хгү: мсаншгёсна
Хариулт: триү
2021-01-17 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт 2021-01-07 Цахимаар
Шийдвэрлэсэн
хгү: мсаншгёсна
Хариулт: триү
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ