Цөөн үгээр

- арга хэмжээ болов - СУДАЛГАА ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ - ГЭРИЙН ТУСГААРЛАЛТЫН ДЭГЛЭМ

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 0 стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал 2021-01-19 2021-01-19 Файл татах
2 2 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2021-01-11 2021-01-25 Файл татах
3 74 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ 2020-04-22 2020-04-24 Файл татах
4 73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-22 2020-04-22 Файл татах
5 72 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх ''Амны хаалтаа зүцгээе'' аяныг өрнүүлэх тухай 2020-04-21 2020-04-21 Файл татах
6 65 Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 2020-04-08 2020-04-08 Файл татах
7 65 Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 2020-04-08 2020-04-08 Файл татах
8 63 2020 оны Тээврийн хэрэгслийн техник хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2020-04-07 2020-04-07 Файл татах
9 56 Иргэдийн амжиргааг дэмжиж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх жил болгон зарлаж, төлөвлөгөө батлах тухай 2020-04-02 2020-04-02 Файл татах
10 41 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах 2020-03-18 2020-03-18 Файл татах
11 38 Ажлын цагт зохицуулалт хийх тухай 2020-03-12 2020-03-12 Файл татах
12 18 амралтын өдрүүдээр ажиллуулах тухай 2017-07-06 2017-07-06 Файл татах
13 17 архи согтууруулах ундааны худалдаа үйлчилгээнд түр хязгаарлалт тогтоох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-06-23 2017-06-23 Файл татах
14 19 баяр наадмын комисс томилох тухай 2017-06-16 2017-06-16 Файл татах
15 16 ажил эрчимжүүлэх тухай 2017-06-13 2017-06-13 Файл татах
16 13 салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-06-02 2020-01-06 Файл татах
17 12 малын хагас жилийн тооллого явуулах тухай 2017-05-26 2017-05-26 Файл татах
18 11 дэд ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
19 10 мал эмнэдлэгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2017-05-23 2017-05-23 Файл татах
20 8 түүх соёлын дурсгалт тооллого явуулах, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
21 9 угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
22 7 Дадлага сургууль зохион байгуулах тухай 2017-04-17 2017-04-17 Файл татах
23 6 хамтарсан баг байгуулах тухай 2017-04-17 0000-00-00 Файл татах
24 4 цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлага зохион байгуулах 2017-04-12 2017-04-12 Файл татах
25 5 ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-04-12 2017-04-12 Файл татах
26 38 ЗД-ын 2017 оны А/38 тоот захирамж 2017-04-10 2017-04-10 Файл татах
27 14 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-10 2017-04-10 Файл татах
28 3 сумын хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт салбар хороо байгуулах тухай 2017-03-29 2017-03-29 Файл татах
29 2 хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хамтарсан баг байгуулах тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
30 1 тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг 2017 зохион байгуулагдаж байна. 2017-01-17 2017-01-17 Файл татах