Цөөн үгээр

- Сумын төвийн айл өрхөөр ажиллалаа - Хариуцлагатай жижүүр хийж байна - Удам судраа мэдэж, угийн бичгээ хөтөлцгөөе

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 0 2019-03-05 2019-03-05 Файл татах
2 18 амралтын өдрүүдээр ажиллуулах тухай 2017-07-06 2017-07-06 Файл татах
3 17 архи согтууруулах ундааны худалдаа үйлчилгээнд түр хязгаарлалт тогтоох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-06-23 2017-06-23 Файл татах
4 19 баяр наадмын комисс томилох тухай 2017-06-16 2017-06-16 Файл татах
5 16 ажил эрчимжүүлэх тухай 2017-06-13 2017-06-13 Файл татах
6 13 салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-06-02 2020-01-06 Файл татах
7 12 малын хагас жилийн тооллого явуулах тухай 2017-05-26 2017-05-26 Файл татах
8 11 дэд ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
9 10 мал эмнэдлэгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2017-05-23 2017-05-23 Файл татах
10 8 түүх соёлын дурсгалт тооллого явуулах, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
11 9 угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
12 7 Дадлага сургууль зохион байгуулах тухай 2017-04-17 2017-04-17 Файл татах
13 6 хамтарсан баг байгуулах тухай 2017-04-17 0000-00-00 Файл татах
14 4 цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлага зохион байгуулах 2017-04-12 2017-04-12 Файл татах
15 5 ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-04-12 2017-04-12 Файл татах
16 38 ЗД-ын 2017 оны А/38 тоот захирамж 2017-04-10 2017-04-10 Файл татах
17 14 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-10 2017-04-10 Файл татах
18 3 сумын хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт салбар хороо байгуулах тухай 2017-03-29 2017-03-29 Файл татах
19 2 хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хамтарсан баг байгуулах тухай 2017-01-31 2017-01-31 Файл татах
20 1 тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг 2017 зохион байгуулагдаж байна. 2017-01-17 2017-01-17 Файл татах