Цөөн үгээр

- Хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах, журам батлах тухай - Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх тухай

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 28

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас гаргасан “Ажлын байран дахь хүчирхийлэл, дарамтыг хориглох, урьдчилан сэргийлэх" уриан дор сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлөөс “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-2020” аяныг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулаад байна.
Та бүхэн өөрийн албан газрын ажилтан, албан хаагчдыг ҮОМШӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх, ХАБЭА-г хангаж ажиллах нөхцөл боломжоор хангах, хөдөлмөрийн хууль тогтоомжоор хүлээсэн эрх, үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллахыг уриалж байна.
Мөн байгууллагынхаа ХАБЭА-н ажлаа өөрсдийн байгууллагын цахим хуудастаа сурталчилж ажиллахыг уриалж байна.
Сумын ХАБЭА-н зөвлөл