Цөөн үгээр

- Сумын төвийн айл өрхөөр ажиллалаа - Хариуцлагатай жижүүр хийж байна - Удам судраа мэдэж, угийн бичгээ хөтөлцгөөе

төлөвлөгөө

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө Үзсэн: 511
БАТЛАВ:ЗАСАГ ДАРГА Ж. ОТГОНДАЛАЙ Цахим хуудсанд мэдээлэл тавих ажлын төлөвлөгөө 2017.04.04 Жаргалант № Хийгдэх ажил Хариуцах эзэн Хугацаа Тайлбар 1. Сумын танилцуулга, түүхэн замнал, ЗДТГ-ын танилцуулга Д. Баярсайхан Нэг удаа 2. Сумын Засаг даргын мэндчилгээ Т. Цэрэндулам Нэг удаа 3. Сумын удирдлага, ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДОрлогч, Т. Цэрэндулам Нэг удаа 4. Хүний нөөцийн мэдээлэл, утасны дугаар П. Энхцэцэг Нэг удаа 5. Төсөв санхүү Санхүүгийн албаны дарга Сар бүрийн 05-ны дотор 6. Сул орон тооны зар ЗДТГ-ын дарга Тухай бүр 7. Тендер, тендерийн урилга, худалдан авах ажиллагаа Санхүүгийн алба Тухай бүр 8. Үйл ажиллагааны мэдээ Албан хаагчид Сар бүрийн 05-ны дотор 9. Фото мэдээ Албан хаагчид Сар бүрийн 05-ны дотор 10. ИТХ-ын тогтоол Д. Баярсайхан Тухай бүр 11. Засаг даргын захирамж Т. Цэрэндулам Сар бүрийн 05-ны дотор 12. Шилэн данс Санхүүгийн алба Сар бүрийн 05-ны дотор 13. Сургалт сурталчилгаа П. Энхцэцэг Сар бүрийн 05-ны дотор 14. Эрүүл мэндийн төв Д .Ариунсайхан Сар бүрийн 05-ны дотор 15. Соёлын төв Г. Бямбасүрэн Сар бүрийн 05-ны дотор 16. ЕББДСургууль Н. Чимэд-Очир Сар бүрийн 05-ны дотор 17. 26-р цэцэрлэг С. Оюунчимэг Сар бүрийн 05-ны дотор Жич: Мэдээллийг сар бүрийн 10-ны дотор цахим хуудсанд байршуулах тул албан хаагчид сар бүрийн 05-ны дотор мэдээлэллээ ТЗХЭЗМ-д хүлээлгэн өгнө үү Төлөвлөгөө гаргасанТЗХЭЗМ П. Энхцэцэг