Цөөн үгээр

- Баяр наадам - УРИАЛГА - Баяр наадмын хөтөлбөр

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД АЙЛ ӨРХӨӨР АЖИЛЛАЛАА

Нийтэлсэн: 1 сарын өмнө Үзсэн: 48
Сумын засаг даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу байгууллагын дарга нар Төрийн албан хаагчид улиралд нэг удаа сумын төвийн айл өрхөөр ажилладаг хуваарийн дагуу ажиллалаа. 10 хэсэгт 20 -н төрийн албан хаагчид хувиарлагдан .... айл өрхөөр ажиллахдаа
1.Иргэдийг цаг үеийн мэдээ мэдээллээр хангах
2.Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах
3.Жавхлантын мэдээ сонин тараах
4.Төр төсвийн байгууллагуудын ажил үйлчилгээнд иргэдээс үнэлэлт дүгнэлт авах ажлуудыг хийж гүйцэтгэн ажилласан байна.