Цөөн үгээр

- Сумын төвийн айл өрхөөр ажиллалаа - Хариуцлагатай жижүүр хийж байна - Удам судраа мэдэж, угийн бичгээ хөтөлцгөөе

Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ

Нийтэлсэн: 4 долоо хоногийн өмнө Үзсэн: 24

Сумын төвд 2020 оны 03-р сарын 7-ны өдөр бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдал, төрийн болон төсвийн 5-н байгууллагын орчны хог хаягдал, аж ахуйн нэгжүүд орчныхоо хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. Мөн 2 түр хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, мал амьтаны сэг зэмийг ачиж зайлуулан төвлөрсөн хогийн цэгт булсан. Уг цэвэрлэгээнд нийт 57 иргэн, 5-н байгууллага, 2 аж ахуйн нэгж оролцож, нийт 5.6 тн хогийг цэвэрлэж зайлуулсан байна.