Цөөн үгээр

- Хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах, журам батлах тухай - Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх тухай

Өвөл цагийн соёл хүмүүжил мэдээллийн цагийн нээлт

Нийтэлсэн: 7 сарын өмнө Үзсэн: 77

ЗДТГ- аас ''Өвөл цагийн соёл хүмүүжил мэдээллийн цагийн нээлт''-ийг угтан сумын Засаг дарга Ж.Отгондалай нийт төрийн албан хаагчдад сахилга, хариуцлага, санаачилгатай, үр бүтээлтэй ажиллах талаар 10 сэдвээр чиглэл өгч, төрийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар " Соёлтой харилцаа шуурхай үйлчилгээ" хөдөлгөөний хүрээнд Төрийн албаны тухай шинэчилсэн хуулийг сурталчилах сургалтуудыг зохион байгууллаа.Үүнд:

1.ЕБС-ийн захирал Н.Чимэд-Очир Төрийн албан хаагчид гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах журам

2.ЭМТ-ийн дарга А.Шинэ-Од төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам

3.Соёлын төвийн эрхлэгч Г.Бямба сүрэн төрийн албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох, мөнгөн урамшуулал олгох журам

4.26-р Цэцэрлэгийн эрхлэгч С.Оюунчимэг албан тушаалын тодорхойлт боловсруулах журам зэрэг сэдвээр сургалт хийв