Цөөн үгээр

- Цэрэг татлага - Ахмадын амралт - Ажлын цагийн хуваарь зохицуулалт хийх

Газар тариалан

Нийтэлсэн: 4 долоо хоногийн өмнө Үзсэн: 22

Ургац урьдчилан тогтоох тухай сумын Засаг даргын захирамж боловсруулан Засаг даргын орлогч Ж.Хүрэлбаатар, ХАА-н мэргэжилтэн Х.Дуламсүрэн, Газрын даамал Н.Болдбаяр, Өгөөмөр хантайж ХХК захирал Б.Цогтсаран нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ажиллаа. Сумын дундаж ургац Улаанбуудай 10,6 цн тэжээлийн ургамал 8 цн , рапс 5,2 цн, төмс 110 цн, хүнсний ногоо 120цн/га хураан авах урьдчилсан блансыг тодорхойлж дүнг нэгтгэн аймгийн ХХААГазарт хүргүүллээ.