Цөөн үгээр

- Багийн иргэдийн нийтийн хурал - Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам - Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ноогдуулах, түүнд гомдол гаргах журам

Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн баяр

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 29

Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн баярын үйл ажилгааны үер  Дархан бэрээр 16-н ээж тодорсоноос МЭХ-ны хүндэт тэмдэгээр 9 эмэгтэй, дурсгалын тэмдэгээр 7 эмэгтэй тус тус шалгарлаа.